Liste

Postliste/offentlig journal

Alle offentlige instanser er lovpålagt å journalføre all inn- og utgående post. Rømskog kommune legger ut en samlet offentlig journal ca. en gang pr. uke. Inn- og utgående dokumenter ligger i samme journal.

Rømskog kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven. Det betyr blant annet at alle kommunens saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra kommunen, som hovedregel er offentlige.

Den som ønsker det, kan be om innsyn i kommunens saksdokumenter etter offentlighetsloven. Send derfor ikke brev eller e-poster til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

I kommunens fjernarkiv finnes dokumenter fra tidligere tider, se bestandsliste.
Eldre arkivmateriale

Du kan bestille saksdokumenter ved å fylle ut skjemaet under.
Er det partsinnsyn i dokumentet du ber om?

Tips en venn Skriv ut