A A A
Rømskog kirke Klarvær 10
Mynter

Priser på kommunale avgifter og tjenester for 2019

Prisliste på alle kommunale avgifter og tjenester Rømskog kommune fakturerer for.

Avgift/tjeneste

Pris i 2018

Pris i 2019

Fra

Merknad

Bankbokser

 

 

 

 

Liten

664

780

1.1.19

Inkl. mva., pr. år

Middels

1123

1150

1.1.19

Inkl. mva., pr. år

Stor

1532

1650

1.1.19

Inkl. mva., pr. år

 

 

 

 

 

Vigsel

 

 

 

 

Uten tilhørighet i kommunen

2000

2000

1.1.19

 

 

 

 

 

 

 Barnehage

 

 

 

Se eget skriv om søknad for redusert betaling

3 ukedager

1746

60% av nasjonal maxpris

1.1.19

pr. mnd., ekskl. mat

4 ukedager

2328

80% av nasjonal maxpris

1.1.19

pr. mnd., ekskl. mat

5 ukedager

2910

Nasjonal maxpris

1.1.19

pr. mnd., ekskl. mat

Ekstradag

268

276

1.1.19

inkl. mat

Mat

279

287

1.1.19

pr. mnd. i hel plass

 

 

 

 

 

Bevillinger

 

 

 

 

Serveringsbevilling, prøve

400

400

1.1.19

 

Skjenkebevilling, gebyr

350

350

1.1.19

 

Skjenkebevilling, prøve

400

400

1.1.19

 

 

 

 

 

 

Billett til kulturarrangement

102

105

1.1.19

 

 

 

 

 

 

Boliger

 

 

I tråd med husleieavtale

 

Trygdeleilighet, eldst

5285

5390

 

pr. mnd., inkl strøm

Trygdeleilighet, tunet

5770

5850

 

pr. mnd., inkl strøm

Omsorgsbolig

6640

6770

 

pr. mnd + strøm

Rømsbua

5540

5650

 

pr. mnd. + strøm

Østkroken

10000

10200

 

pr. mnd. + strøm

Ungdomsbolig

2825

2900

 

pr. mnd. + strøm

Vaktmesterbolig

3573

3640

 

pr. mnd. + strøm

 Byggesaksgebyr

 

 

1.1.19

 Se www.ahk.no

 Eldresenteret

 

 

 

 

Korttidsplass, dag- eller nattopphold

80

85

1.1.19

Fastsettes i forskrift

Korttidsplass døgn

160

165

1.1.19

Fastsettes i forskrift

Kurdøgnpris

2875

2875

1.1.19

 

 

 

 

 

 

Feieavgift

 715

815

 

Pr. pipe, pr. år, inkl. mva

 

 

 

 

 

Hjemmehjelp (praktisk bistand og opplæring)

 

 

1.1.19

se under

 

 

 

 

 

Avløp

 

 

 

 

Kloakkavgift

6266

9069

1.1.19

Pr. år, inkl. mva

Tilkobling kloakk

16000

16000

1.1.19

Inkl. mva.

   

 

 

 

Kulturskolen

 

 

 

 

Gruppeundervisning 1 time

946 pr halvår

1300 pr år

1.1.19

Pr. år

 

 

 

 

 

Matombringing

 

 

 

 

Middag 2 retter, hverdag

 

61

 

76(økn.24%)

1.1.19

 

Middag 2 retter, søndag

82

84

 1.1.19

 2,4% økning

Grøt

31

32

1.1.19

 3,2% økning

Frokost/kvelds

 

31

 

37(økn.19%)

1.1.19

 

 

 

 

 

 

Oppmålingsgebyr

 

 

1.1.19

Se www.ahk.no

 

 

 

 

 

Renovasjon

 

 

 

 

Renovasjonsavgift bolig

4005

5203

1.1.19

Pr. år, inkl. mva.

Renovasjonsavgift fritidsbolig (også hjemmelshavere med folkeregistrert adresse i Rømskog

2000

 

 

2500

1.1.19

Pr. år, inkl. mva.

 

 

 

 

 

Skolefritidsordning (Sfo)

 

 

 

 

Dagspris pr. ukedag 13.25-17.15

334

344

1.1.19

Pr. måned inkl. mat

Dagspris pr. morgen 07.00-08.00

84

87

1.1.19

Pr. måned

Ekstradag, halv dag

140

144

1.1.19

Inkl. ett måltid

Ekstradag, hel dag

223

230

1.1.19

Inkl. to måltider

 

 

 

 

 

Slamtømming

Etter forbruk + 5%

 

1.1.19

Selvkost, fra-til pris, inkl. mva.

 

 

 

 

 

Trygghetsalarm

 

 

 

 

Leie av trygghetsalarm, inntekt under 2G

 

153

 

174

1.1.19

 

Leie av trygghetsalarm, inntekt over 2G

 

204

 

228

1.1.19

 

 

Installasjonsgebyr

 

 

 

400

1.1.19

 

Utleie Kommunehus og kulturhus

 

 

 

 Pr. påbegynte døgn

Spisesal kjeller Kommunehus, inkl. kjøkken

1020

 

1030

1.1.19

 

Spisesal kjeller Kommunehus lag og foreninger

0

 

1.1.19

 

Gymsal inkl. garderobe og dusj

1020

1030

1.1.19

 

Gymsal lag og foreninger inkl. garderobe og dusj

0

 

1.1.19

 

Spisesal og salong inkl. kjøkken

2555

2560

1.1.19

 

Spisesal og salong lag og foreninger inkl. kjøkken

1020

1030

1.1.19

 

 

 

 

 

 

Utleie Kurøen 

 

 

 

Pr. påbegynte døgn

Tinghuset

1530

1600

1.1.19

 

Tinghuset lag og foreninger

0

0

1.1.19

 

 

 

 

 

 

Lading av El-bil

 

 

 

Kr pr. minutt (selvkost)

Ladeavgift El-bil

0,10

 

 1.1.19

 

Vann:
3 private vannverk sørger for vannforsyningen i Rømskog kommune. Prisen varierer noe.

Hjemmehjelp 2019:

 

Inntekt

Time-pris

Max pr mnd

Inntil 2G

Max kr 74 pr mnd

210

2 - 3 G

Kr 210,-
inntil 5 t

1050

3 - 4 G

Kr 229,-
inntil 7 t

1597

4 - 5 G

Kr 280,-
inntil 7 t

1961

Over 5G

Kr 326,-
inntil 7 t

2290

Tips en venn Skriv ut