A A A
Rømskog kirke Skyet 8

Psykisk helse

Rømskog kommune har flere tjenester til barn, ungdom, voksne og eldre som har psykiske plager eller lidelser. Du kan ta kontakt med din fastlege for samtale/henvisning. Ønsker du å komme i kontakt med helsestasjonen, barnevernet eller hjemmesykepleien så kontakt sentralbordet på tlf. 69 85 91 77.

Kommunen har ikke lykkes i å få ansatt psykiatrisk sykepleier. Vi jobber med å få til et samarbeid med Aurskog- Høland kommune.

 Vi har hjelpepleier med tilleggsutdannelse i psykiatri. Sammen med fastlegen og pleiepersonalet i omsorgsetaten tar de samtaler og medisinsk oppfølging av psykiatriske pasienter. Det satses også på forebyggende arbeid innen psykiatri, spesielt gjennom helsesøsters arbeid.

I kommunen er det også et team for barn og unge, kalt Felles barn, som består av tverrfaglig personell som også jobber forebyggende. Kommunen har ingen boliger øremerket til psykiatriske pasienter.

Samarbeidet med 2. og 3. linjetjenesten går blant annet gjennom BUP (barne/ungdomspsykiatrisk poliklinikk), VOPP (voksenpsykiatrisk poliklinikk) og DHS (distriktspsykiatriske sentre).

Aktiviteter og dagsenter
Rømskog kommune har i dag ikke eget dagsenter og tilrettelagte aktiviteter for personer med psykiske lidelser som ikke bor på institusjon. Tilbuder finnes derimot i vår nabokommune Aurskog-Høland. Ta kontakt med helse- og omsorgsleder i Rømskog kommune på kristin.martinsen@romskog.kommune.no eller tlf. 69 85 91 77, så skal vi hjelpe deg med å formidle kontakt videre.
 
Gruppe for demente
Det er gruppe for demente på arbeidsstua i eldresenteret hver mandag fra kl.10-13
Hjemmeboende brukere hentes.

 


 

Tips en venn Skriv ut