A A A
Rømskog kirke Klarvær -2

Psykososial Kriseberedskap

Helseberedsskapsteamet i Rømskog kommune har som hovedoppgave å bistå personer rammet av akutte kriser.

Vil hovedsakelig bli brukt i forbindelse med plutselige uventet dødsfall og ulykker.
Teamet består av;
Kommuneoverlege og avdelingsleder

Hver 14. dag møtes teamet i tverrfaglige møter. Teamet kan når som helst aktiveres dersom aktuelle hendelser oppstår.
Hvem som helst i teamet kan bli kontaktet og denne har da ansvaret for å innkalle en eller flere i teamet, eller innhente andre nødvendige ressurser.
Leder for teamet er kommuneansvarlig.

Helseberedskapsteamet består av:

  • Kommuneoverlege Lasse Christensen tlf. 98267629 / tlf. privat 93049769
  • Avdelingsleder Wenche H. Trydal tlf. 95249952 / tlf. privat 98267667
  • Fagansvarlig sykepleier Marit Ringsbu tlf. 93260505
  • Sykepleier Manon Vijlbief tlf. 98820840

Helseforetak, nødetater, beredskap og legevakt er de som henviser til det psykososiale teamet.
Listen ajourføres til enhver tid.
Distribueres til kommunens hjemmeside, legevakt og politi.
Vedlegg til Kriseplan for katastrofer i fredstid – Rømskog kommune

 

Tips en venn Skriv ut