Penger

Regnskap 2017

Rømskog kommunes ureviderte driftsregnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på 2,4% Anbefalt fra TBU (Teknisk Beregningsutvalg) er 1,75 %. Overskuddet eller mindreforbruket er på ca. kr 4,6 mill. Hovedårsaken til det gode resultatet er inntektsvekst, god budsjettdisiplin og økt utbytte.

Disposisjonsfondet er pr 31 12 17 på kr 9,3 mill. Dette er 11,8 % av brutto driftsinntekter, og over anbefalt nivå fra TBU.  

Lånegjelden økte med 8,3 mill, og er på et akseptabelt nivå; ca kr 52 000 pr innbygger.

Kommunen kan med den plattform som er etablert og med fortsatt økonomisk forsiktighet, gå videre med sitt investeringsprogram som vedtatt i budsjett- og økonomiplan 2018-2021.

Regnskapet er ikke revidert av Indre Østfold kommunerevisjon IKS, og det kan derfor komme endringer i resultatet. Endelig regnskap behandles før sommeren.

Tips en venn Skriv ut