A A A
Rømskog kirke Lettskyet 14
l

Reguleringsplan for Furusund hytteområde vedtatt

Kommunestyret i Rømskog kommune behandlet i møte 11.06.15, sak 33/15 Reguleringsplan for Furusund hytteområde og fattet følgende enstemmige vedtak:

 

Reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for Furusund hytteområde egengodkjennes i henhold til PBL § 12-12, jfr. § 12-3 Detaljregulering.  Reguleringsplan for Furusund vedtas i sin helhet.

 

Plandokumentene finnes i rådhuset til orientering

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut