A A A
Rømskog kirke Skyet 12
Planer og rapporter

Reguleringsplan Furusund hytteområde - offentlig ettersyn

Planutvalget vedtok i møte 22. januar 2015, sak 1/15 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Furusund hytteområde ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til Plan og bygningslovens bestemmelser.

Planforslaget er utarbeidet av arkitekt Turid Rikheim, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 5 nye hyttetomter på feltet som i kommuneplanens arealdel inngår i et område for fremtidig hyttebebyggelse sør for Rømskog SPA ved Vortungen på eiendommen gnr. 67, bnr. 46 tilhørende Nils NIlssen.

Frist for eventuelle uttalelser er mandag 31. mars 2015, og bes sendt skriftlig til Rømskog kommune, 1950 Rømskog eller som epost til postmottak@romskog.kommune.no

Planbeskrivelse

Plankart

Saksfremlegg

Saksprotokoll

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut