A A A
Rømskog kirke Klarvær -2
Penger

Rømskog kommunes næringsfond - utlån

Rømskog kommunes utlånsfond skal nyttes til å fremme nyetablering av næringsvirksomhet i Rømskog. Fondet er etablert ved vedtak i kommunestyret 10.11.2011 (sak 49/11) og er ved starten på kr. 500.000,-. Rådmannen forbereder saker for fondsstyret. I saksforberedelsen skal det vurderes forhold som sysselsettingseffekt/etterspørselseffekt, mulig konkurransevridning som følge av tildelingen, miljøkonsekvenser, om tiltaket er i henhold til kommunale næringsstrategier, egen forvaltningspraksis, om søker tidligere er gitt støtte til dette eller andre tiltak og eventuelt andre forhold. Det kan ikke gis lån til disposisjoner som allerede er foretatt. Det skal foretas en kredittvurdering av søkeren.

For søknader om lån kreves som hovedregel følgende:
* beskrivelse av formålet
* kostnadsoverslag
* finansieringsplan
* driftsbudsjett for søkerens virksomhet

Lånesøknader må i det enkelte tilfellet være på minst kr. 25.000,-. Støttenivået bestemmes i det enkelte tilfellet. Støtten gis som et rentefritt lån. Det kan gis inntil 5 års avdragsfrihet og inntil 5 års nedbetalingstid på lånet.

Mer om næringsliv og vedtektene for fondet finner du på våre sider om næringsliv.

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut