Rømskogs nye rådmann

Anne Kirsti Johnsen Boutera, Fotograf: Jørgensen, Rune, Copyright: Rømskog kommune1. juli får vi ny rådmann i Rømskog kommune. Anne Kirsti Johnsen Boutera overtar da jobben etter Magne Barane som går over i pensjonist-tilværelsen.
Boutera bor i Aurskog-Høland, men brenner for Rømskog. Som barnebarn av Rømskogs ordfører rett etter krigen, Ole Jacob Skattum, er hun ”halvt rømsjing” allerede. Vår nye rådmann er utdannet sosionom og har i tillegg bedriftsøkonomi og to masterprogrammer fra BI; endringsledelse og prosjektledelse, samt videreutdanning i veiledning.

Når det gjelder arbeidserfaring har Boutera 6 års erfaring fra arbeid i personalavdeling blant annet fra Stefanhotellet. Hun har vært styrer på et eldresenter på Helsfyr, og arbeidet 13 år i Aurskog-Høland kommune, hvorav 8 år som leder av ulike helse- og sosialtjenester. Før hun begynte som rådmann i Rømskog kommune jobbet hun i Norsk Fysioterapeutforbund, sist som fungerende generalsekretær.

- Det er mitt ansvar å lede kommunens administrasjon på en slik måte at innbyggerne fortsatt får gode tjenester, og at tjenestene videreutvikles i tråd med de politiske føringene, sier vår nye rådmann om jobben som nå venter henne. Boutera sier videre at hun er veldig opptatt av brukermedvirkning og er allergisk mot dårlig service.

Befolkningsvekst og utvikling av næringslivet har vært høyst aktuelle temaer de siste årene, det er utfordringer vår nye rådmann heldigvis ønsker å bidra i forhold til.

Vi ønsker Anne Kirsti Johnsen Boutera velkommen som rådmann i Rømskog kommune!Tips en venn Skriv ut