Avløpskontroll

Røyktesting av avløpsnettet

I september/oktober vil det bli gjennomført kontroll av avløpsnettet ved bruk av røyk. Røyken er vanlig teaterrøyk, den er ikke farlig og blir borte etter få minutter.

Det er Driftsassistansen i Østfold (DaO) som i samarbeid med Rømskog kommune gjennomfører røyktesting av avløpsnettet.

Arbeidet består i å blåse røyk inn i det kommunale avløpssystemet for å finne eventuelle feilkoblinger fra boliger. Røyk vil i testperioden kunne komme ut fra pipehatter, takrenner, langs grunnmurer, avløpskummer og sluk.

Røyk skal ikke kunne komme inn i boligen, men dersom det er feil på husets sanitære anlegg kan røyk trenge inn i huset. Det er meget sjelden dette skjer. Skulle dette allikevel skje, vil røyken raskt kunne luftes ut. En eventuell lekkasje på husets sanitære anlegg bør rettes opp da det kan medføre at kloakkgasser kommer inn i huset. Røyken kan også utløse brannalarm hvis den kommer inn i bolig.

Det henstilles til alle husstander om å fylle vannlåser i sluk på vaskerom, kjøkkenkummer og så videre da det kan komme røyk ut av disse installasjonene dersom de er tørre.

Komplett informasjonsskriv med kontaktinfo

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut