A A A
Rømskog kirke Klarvær 10

Samarbeidsprosjekter

Rømskog kommune deltar i en rekke samarbeidsprosjekter med andre kommuner. På denne siden viser vi til noen av disse, flere vil etter hvert komme til.

Bolyst
Samarbeidsprosjekt med Aremark og Marker, prosjektet har laget en egen nettside "Bo i grenseland". "Bo i grenseland har også en egen side på Facebook.

Indre Østfold Regionråd
Det viktigste formelle organet for interkommunalt samarbeid i Indre Østfold er Indre Østfold Regionråd. Regionrådet har 4-6 møter pr år. Beslutningene i Regionrådet gir føringer for hvordan enkeltkommunene bør behandle sakene når de blir viderebehandlet der.
Ordfører i Spydeberg, Knut Espeland, leder Regionrådet. Nestleder er Askims ordfører Thor Hals.

Grensekomiteen Värmland- Østfold
Grensekomiteen Värmland-Østfold er en samarbeidsorganisasjon for 10 kommuner i Norge, 5 kommuner i Sverige og regionene Østfold og Värmland.

Tips en venn Skriv ut