A A A
Rømskog kirke Klarvær -2
Doktor og pasient

Skadelegevakten flytter fra Lillestrøm sykehus til Ahus

6. mars flytter den populære skadelegevakten fra Lillestrøm sykehus til Akershus universitetssykehus på Nordbyhagen i Lørenskog. Skadelegevakten får nye og funksjonelle lokaler i samme bygg som Ahus hotell, og vil som før tjene befolkningen i opptaksområdet med behandling av akutte brudd-, vridning- og kuttskader.

Skadelegevakten har i 40 år holdt til på Lillestrøm sykehus. På Ahus vil Skadelegevakten få utvidete behandlingsarealer og økt røntgenkapasitet.
Behandler de fleste typer akutte brudd-, vridnings og kuttskader
Der allmennlegevaktene bistår med medisiner og behandling ved for eksempel influensa og omgangssyke, er det skadelegevaktens oppgave å ta seg av pasienter med akutte skader. Det kan være brudd som må gipses, kutt som må sys, behandling av vridningsskader eller at pasienter som har vært med i mindre trafikkulykker får sjekk av lege.
Når pågangen er stor er Helsepersonellet nødt til å prioritere hvem som får hjelp først. Pasienter som ankommer legevakta vil bli prioritert av en erfaren sykepleier i samråd med lege. Prioriteringen skjer i utgangspunktet kun etter skadens alvorlighets- og hastegrad. I tillegg prioriteres barn, eldre og andre pasienter med spesielle behov så lang dette er mulig. Pasienter med mindre alvorlig skade kan oppleve å bli bedt om å komme tilbake dagen etter.
Noen typer skader skal ikke til skadelegevakten. Det gjelder hodeskader, pasienter som har vært med i alvorlige trafikkulykker og hoftebrudd. Disse pasientene vil få øyeblikkelig hjelp i akuttmottaket på sykehuset.
Enkel adkomst
Den nye skadelegevakten vil få egen parkeringsplass og en egen inngang i underetasjen i bygget som rommer blant annet Ahus hotell. Legevakten er godt skiltet.
Fakta:
Åpningstider: Alle dager 08.00-23.00
Besøksadresse: Sykehusveien 25, inngang 8, Lørenskog
Telefon: 67 96 61 00
 
Tips en venn Skriv ut