Skilt til Rømskog

Skilting av veier og adressering

Skilting av veier/merking av bolig
Kommunene er godt i gang med å sette opp skilt med vei navn.
Vi vil i den forbindelse minne innbyggerne på å huske å merke sine eiendommer med nummer skilt.
Dersom dere oppdager feil ved skiting, vennligst ta kontakt med kommunens servicetorg på telefon: 69 85 91 77 eller på e-post: postmottak@romskog.kommune.no.

Adressering i Rømskog
I forbindelse med veinavn prosjektet i kommunen kan noen innbygger oppleve problemer med adresseendring i folkeregisteret o.l.
Dersom dere har problemer med dette ønsker kommunen å vite om dette. Ta derfor kontakt med kommunens servicetorg på telefon: 69 85 91 77 eller på e-post: postmottak@romskog.kommune.no

Med hilsen
Jan Marius Eriksen
Leder utvikling

Tips en venn Skriv ut