A A A
Rømskog kirke Lettskyet 10

Skjema


A
Avløsertilskudd - Søknad ved sykdom, utskriftsblankett

B
Barnehage, endringsskjema 2018 - utskriftsblankett
Barnehage, søknad om redusert foreldrebetaling
Barnehage, søknadsskjema 2018 - utskriftsblankett
Bostøtte - Søknad, utskriftsblankett
Byggetillatelse - Søknad, utskriftsblankett

F
Ferdigmelding - utskriftsblankett

G
Gjeldsordning - utskrigftsblankett
Gjenpart av nabovarsel - skjema for utskrift
Gjenpart av nabovarsel 10 - skjema for utskrift
Gjenpart av nabovarsel 15 - skjema for utskrift
Gjenpart av nabovarsel 5 - skjema for utskrift
Godkjenning av foretak - Statens bygningstekniske etat, elektronisk søknad

I
Igangsettingstillatelse av anlegg etter plan og bygningsloven - Søknad, utskriftsblankett

K
Kommunalt næringsfond, søknad
Kontrollerklæring - utskriftsblankett
Kontrollplan for viktige og kritiske områder - utskriftsblankett

L
Lokal godkjenning av foretak, søknad - utskriftsblankett

M
Mattilsynet - Søknader/utskriftsblanketter
Melding om frisør- og hudpleievirksomhet, søknad om godkjenning av lokaler til tatoverings- og piercingvirksomhet, utskriftsblankett
Melding om tiltak - utskriftsblankett
Møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter i forbindelse med politiske møter

N
Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven - utskriftsblankett
Nabovarsel, gjenpart - utskriftsblankett
Nabovarsel, kvittering - utskriftsblankett

O
Omsetningsoppgave for alkohol 2016
Opplysninger om ytre rammer for tiltaket og bygningsspesifikasjon - utskriftsblankett

P
Pleie- og omsorgstjenester, søknad - utskriftsblankett

S
SFO, søknadsskjema 2017 - utskriftsblankett
SFO, søknadsskjema 2018
SFO, søknadsskjema 2019
Startlån

T
Tilknytning til kommunalt ledningsnett

U
Utslippstillatelse, søknad - utskriftsblankett
Tips en venn Skriv ut