A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 3
Smart samfunn Rømskog

Smart samfunn Rømskog

Smart Samfunn Rømskog-programmet startet 1.7.2018 og går over en 2 - års periode fram til 1.7.2020.

Dette er et samarbeid mellom Rømskog kommune og Smart Innovation Norway AS.
Strategien for Smart Samfunn Rømskog angir ønsket retning for bærekraftig samfunnsutvikling i Rømskog kommune, og er et rammeverk for gjennomføring av arbeidet.
 
Strategien skal synliggjøre formål og målsettinger, samt tydeliggjøre satsningsområder for Smart Samfunn Rømskog. Strategien skal også peke på hvilke satsningsområder, drivere og arbeidsprosesser som er sentrale for å lykkes med programmet.
 
I strategiprosessen har Rømskog kommune involvert bredt i egen organisasjon, samt inkludert næringsliv, akademia og innbyggere til å gi innspill.
Strategien skal ikke ses som et rent kommunalt dokument, men som en veiviser, av og for alle aktører i samfunnet.
 
Tips en venn Skriv ut