A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 4
Søppeldunk

Snart kommer de nye avfallsbeholderne fra ROAF!

Utdelingen begynner 31. august, og innen 30. oktober skal alle ha fått.

Alle vil få informasjon, i form av en beskjed på beholderen sin, ca. 14 dager før nye beholdere mottas. Det er da viktig at de gamle beholderne står løst (fjerne f.eks. betongkloss) før de hentes og erstattes av nye.

Hvilke beholdere får jeg?
• Mat- og restavfall (inkl. plast) 240 liter, tømmes hver 14 dag
• Papp og papir 240 liter, tømmes hver måned
• Rødboks til oppsamling av farlig avfall og småelektronikk 30 liter. Leveres til Miljøbilen (vår og høst) eller til en av våre gjenvinningsstasjoner

I løpet av 2016 innfører vi også en henteordning for glass- og metallemballasje. Alle husholdningene får da utdelt nok en beholder (140 liter). Mer informasjon om dette kommer i god tid før beholderne mottas.

For deg som ønsker å bygge skur, husk at det må være plass til tre beholdere.

For mer informasjon se www.roaf.no/ahk-romskog
Informasjonsbrosjyre om nye avfallsbeholdere


Lykke til med sorteringen, enkelt for deg – bra for miljøet!

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut