A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 3
Frivillighetssentral

Til lag og foreninger i Rømskog!

Kommunestyret har vedtatt å opprette Rømskog Frivillighetssentral med oppstart 1.april i år.

Formålet til Frivillighetssentralen er å inspirere og tilrettelegge for frivillige arbeid i nært samarbeid med lag og foreninger og enkeltpersoner. Ann Kristin Lorentzon skal være daglig leder av sentralen i 50 % stilling.

Frivillighetssentralen skal ikke konkurrere med frivillige lag og foreninger, men skal inspirere og tilrettelegge for frivillig arbeid i nært samarbeid med enkeltpersoner, lag og foreninger.

En viktig del av det frivillige arbeidet er kommunens lag og foreninger, dere gjør en stor og flott innsats! 

Kommunen ønsker at lag og foreninger er med i oppstarten av Frivillighetssentralen og blir representert i styret. Det er fint om dere kan vurdere om det er aktuelt for deres forening. Ta gjerne med deres innspill og ideer til møtet om Frivillighet torsdag 13.2.14 klokken 18.00.

Velkommen!

 

 

 

Tips en venn Skriv ut