A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 3
Bufdir

Til lag og foreninger i Rømskog

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte for 2015

Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblematikken blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Tilskuddsordningen forvaltes av Barne- og familiedirektoratet (Bufdir).  Les mer om tilskuddsordningen på Bufdirs nettsider

Lag og foreninger i Rømskog kan søke på dette, søknadsfrist er 16. november 2014.

Søknad sendes Rømskog kommune, 1950 Rømskog eller postmottak@romskog.komune.no

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut