Veikart

Tildeling av offisielle veiadresser

Totalt 54 veier i Rømskog har fått sitt endelige navn.

Rømskog kommune ønsker informerer om at prosjektet med tildeling av offisielle veiadresser er startet opp, etter lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven). Kommunen har tidligere etterspurt forslag på veinavn. Tilsendte forslag er blitt vurdert og kommunen har vedtatt veinavn etter regelverk fra lov om stadsnavn (stedsnavnloven) og etter veiledning fra Kartverket. Det er i overkant av femti veier som har fått navn og ut ifra det tildeles de offisielle adressene.

Adresseendringen er et nasjonalt prosjekt for å gi brukere av adresser bedre oversikt og lettere kunne finne frem. Der i blant nødetater som ambulanse, branntjeneste og politi, men også posten og andre brukere av adresser.

Rømskog kommune består store deler av spredte boliger og vil derfor bruke tildelingen av adresser basert på fortløpende nummerering, avstandsprinsippet. Det vil si at nummere øker med antall ti meter fra den tilhørende veien. Her vil det kunne forekomme store sifre. Nummereringen skjer parallelt og det blir automatisk reserverte nummer, slik at en i fremtiden unngår unødig omadressering.

Hellenefeltet og Krokenfeltet er unntaksvis basert på adresseprinsippet fra tettbebygde strøk. Her vil det oppleves at det et hopp i tallrekken, eller eiendommer med flere nummere. Det er basert på nasjonalt prinsipp og lagt til rette for eventuelle nye boliger i fremtiden. Da er man sikret å unngå en eventuell omadressering av hele området ved nye boliger. Krokenfeltet og Hellenefeltet har allerede fått tildelt adresser.

Berørte eiere får tilsendt brev om adressering fortløpende. En omadressering krever at de berørte skilter eiendommen med riktig nummer. Alle beboere på en omadressert eiendom må melde i fra til Posten om adresseendring. Dette kan gjøres på internett, på www.posten.no eller send inn skjema per post.

Når alle eiendommer har fått tildelt offisiell adresse settes det opp skilter. Dette har både kommunen og Statens vegvesen ansvaret for.

Skulle det være spørsmål eller andre henvendelser i forbindelse med dette prosjektet ta gjerne kontakt med Kjersti Hjerpeton Olsson på epost adresse kjersti.hjerpeton.olsson@romskog.kommune.no

Veinavn, nordre del av Rømskog
Veinavn, søndre del av Rømskog

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut