A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 22
Husbanken

Tilskudd til tilpasning av bolig

Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene helt eller delvis.

Beskrivelse
Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene helt eller delvis. Tilskudd gis til spesialtilpasning av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant.

Målgruppe, kriterier og vilkår
Personer med nedsatt funksjonsevne. Det blir gjort en vurdering av dine spesielle behov for tilpasning og av husstandens samlede økonomi. Tilskuddet skal brukes differensiert og den enkeltes behov må vurderes individuelt. Tilskuddet kan brukes til enkle tiltak som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen – men også til større ombygninger for å tilrettelegge boligen i forhold til søkers funksjonsnedsettelse.

Samarbeidspartnere
Kommunen har søkt om midler og fått tildelt kr. 200.000,- fra Husbanken.

Søknad
Søknaden skrives på blankett HB 7.S.13. Blanketten får du fra kommunen eller fra denne lenken: http://husbanken.no/brosjyrer/soknadsskjema/

Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen 1 mnd, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Mer informasjon
Informasjon kan hentes fra Husbankens hjemmesider:
https://husbanken.no/tilskudd/tilpasning-av-bolig/  
eller Rømskog kommunes hjemmesider:
http://www.romskog.kommune.no/boligtilskudd-til-utbedringtilpasning.237159.32tc3a64.tct.html

Du kan også kontakte servicetorget på tlf. 69859177 for spørsmål eller informasjon, evt. på mail postmottak@romskog.kommune.no

Tips en venn Skriv ut