A A A
Rømskog kirke Klarvær 22

Tilskuddsordninger

Kommunen gir støtte til lag og foreninger som driver kulturarbeid i Rømskog kommune. Ved fordeling av slik støtte, skal organisasjoner som retter seg mot barn og ungdom prioriteres. I den utstrekning det stilles midler til rådighet, kan Rømskog kommune tilby følgende støtteordninger:

1. Drifts- og aktivitetsstøtte til lag og foreninger ("Kulturmidler")
* eget søknadsskjema
* søknadsfrist i mars hvert år

2. Støtte til enkeltarrangement
Søknad må inneholde opplysninger om:
* arrangement (program)
* arrangør/ansvarlig
* beregnede utgifter/inntekter (budsjett for arrangementet)
* hvor mye støtte det søkes om

3. Støtte til lederopplæring
Søknad må inneholde opplysninger om:
* kursbeskrivelse (program/innhold)
* arrangør
* utgifter (kursavgift, reiseutgifter o.l.)
* hvor mye støtte det søkes om

For støtteordning nr. 2 og 3, anbefales det at en søker om støtte på forhånd (før arrangementet/kurset eller lignende finner sted). På den måten kan en på et tidlig tidspunkt få vite om støtte vil bli gitt. Søknad kan leveres hele året (ingen søknadsfrist).

Støtte til drift og vedlikehold av anlegg, lokaler eller lignende, utbetales i henhold til separate avtaler mellom de aktuelle organisasjonene og Rømskog kommune.

Når det gjelder støtteordning nr. 1 sender kulturkontoret på nyåret ut søknadsskjemaer til alle registrerte lag og foreninger i Rømskog kommune.

Søknadsskjema for kulturmidler 2018

 

Tips en venn Skriv ut