Skogbrann

Totalt bålforbud

Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark.

Skogbrannindeksen viser økende skogbrannfare i deler av vårt område. Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) nedlegger forbud mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.

Yr melder om stor skogbrannfare Østafjells. Det er heller ikke meldt nedbør av betydning i dagene fremover.

Bålforbud

Mellom 15. april til 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Eventuelt gitte tillatelser trekkes tilbake inntil videre. Forbudet gjelder alle våre eierkommuner: Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum og Aurskog-Høland, samt Rømskog. Når forbudet oppheves vil NRBR gi beskjed om dette på sine hjemmesider (www.nrbr.no) og på Facebook.

Hjemmel til forbudet fremgår av forskrift om brannforebygging §3.

NRBR, 16.05.2018

 

 

Tips en venn Skriv ut