A A A
Rømskog kirke Klarvær 10
Bevegelseshemmet

Transporttjenester

Parkeringsbevis
Kommunen befordrer parkeringsbevis til bevegelseshemmede som fyller kriteriene. Ta kontakt på tlf. 69 85 91 77 eller send e-post til postmottak@romskog.kommune.no for nærmere informasjon.

Transportstøtte
Transporttjenesten er et tilbud om støtte til dekning av transportutgifter. Tilbudet er begrenset til 5 personer i Rømskog som på grunn av sin funjsjonshemming ikke kan benytte rutegående kollektive transportmidler eller disponerer egen bil.

I de tilfeller søkere oppfyller kriteriene, men ikke kan innvilges på grunn av at det ikke finnes ledige hjemler, kan det opprettes en prioritert venteliste. Venteliste pr 1. juni oversendes Østfold kollektivtrafikk.

Søkere fra Rømskog kommune sender søknad til Rømskog kommune, Engehaget 1, 1950 Rømskog eller på e-post til postmottak@romskog.kommune.no. Søknadene behandles fortløpende, det er ingen søknadsfrist i Rømskog kommune.

 

 

Tips en venn Skriv ut