A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 4

Ungdataundersøkelsen i Rømskog 2017


Våren 2017 gjennomførte KoRus-Øst Ungdataundersøkelsen blant ungdomsskoleelevene i Rømskog. Ungdata er en undersøkelse som gjennomføres i alle kommunene i Norge. Elevene svarer elektronisk på 165 spørsmål om relasjoner til foreldre og venner, helse, fritid og rusbruk. Det stilles også flere spørsmål om nettbruk.

Resultatene fra undersøkelsen i Rømskog ble presentert for kommunen 1. juni. Funnene viser at størsteparten av ungdommene i kommunen har det svært bra. Rømskog scorer over gjennomsnittet for landets kommuner på psykisk helse, fysisk aktivitet og generell trivsel. Rømskog ligger under gjennomsnittet på variabler som alkoholbruk, vold og kriminalitet.

Likevel finner vi i Rømskog, som alle andre kommuner, ei lita gruppe av ungdommer (noen få) som rapporterer at de ikke har det så bra. Dette går på spørsmål om det er vanskelig å få venner, ensomhet, dårlig økonomi, og deltakelse i aktiviteter. Disse elevene må kommunen ha et spesielt fokus på.

Hovedkonklusjonen er at det for de aller fleste ungdommene er Rømskog et godt sted å vokse opp.

 

Tips en venn Skriv ut