Valg

Til kommunestyrevalget 2011 var det fire politiske partier som stilte liste i Rømskog: Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Tabellen under viser resultatet fra Kommunestyrevalget i Rømskog 2011, fremmøteprosenten var på 79,96%.

 

 

Kommunestyrevalget 2011

KOMMUNESTYREVALGET 2011

Parti

Antall stemmer

Endring fra 2007

Antall repr. i kommunestyret

Kristelig Folkeparti

136

+10

4

Senterpartiet

138

+27

4

Arbeiderpartiet

120

-55

4

Fremskrittspartiet

38

+7

1

Totalt

 

 

13

 

Tips en venn Skriv ut