A A A
Rømskog kirke Skyet -5
Stortingsbygningen

Valg 2013

Her finner du informasjon om hvordan valget foregår i Rømskog kommune.

Husk å ta med deg legitimasjon når du skal avgi stemme, valgkort er ikke nødvendig.

 

Tidligstemmegivning:
Kommunehuset fra 1. juli til 9. august, mandag-fredag kl. 08.00-15.30

Forhåndsstemmegivning:
Kommunehuset 12. august til 6. september, mandag-fredag kl. 08.00-15.30
Eldresenteret onsdag 4. september kl. 10.00-11.00

Ambulerende stemming: 
Frist for å kreve ambulerende stemming er 3. september

Valgting Rømskog krets:
Kommunehuset søndag 8. september kl. 13.00-16.00 og mandag 9. september kl. 08.00-18.00

Utlegging av manntall:
Manntallet legges ut på kommunehuset fra og med 22. juli og frem til valgdagen        

 

Nyttige lenker:
- Legitimasjon
- Valgkort
- Hvor kan du stemme?
- Slik kan du endre på stemmeseddelen
- Tilgjengelighet til valg
- 15 valglister fra Østfold til Stortingsvalget
- Sametingsvalget 2013
- Valgoppgjør. Hvem blir valgt?

 

Resultatet av valget ble slik på Rømskog:

Parti      Prosent

AP          35,24

KrF         23,11

SP           14,87

FrP         11,90

SV          0,92

V             0,92

H             10,30

PP          0,23

Andre   2,52

 

Fremmøte %     84,06

 

 

Tips en venn Skriv ut