A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 4
Valg

Valg 2015: Står du i manntallet?

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved kommunestyre- og fylkestingvalget 13. og 14. september. Manntallet er i forhold til Folkeregistrert adresse pr. 30.06.2015.

Her finner du manntallet
Du kan undersøke om du står i kommunens manntall fra og med 22. juli til og med valgdagen 14. september, manntallet er lagt ut på følgende steder:

  • Rømskog kommunehus, resepsjonen
  • Rømskog bibliotek

Flytting
Har du flyttet til kommunen etter 30.06.2015 (Folkeregisteret har mottatt melding etter denne datoen) vil du fremdeles stå i manntallet i fraflytningskommunen. Du kan da velge om du vil stemme i fraflytningskommunen eller avgi forhåndsstemme. Forhåndsstemmeperioden er fra 10. august fram til 11. september. Du kan da forhåndsstemme i Rømskog kommune, og vi vil videresende stemmesedlene ihht rutine.

Klage
Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes til:

  • Rømskog valgstyre, Kommunehuset, 1950 RØMSKOG

 

Tips en venn Skriv ut