Vann og avløp

Vann og avløp

Vann
Vanntilførselen på Rømskog besørges av 2 private vannverk; Trosterud og Nordre Rømskog vannverk.

Avløp
Det er utbygd separat avløpsanlegg fra renseanlegget ved Eidet ved Rømsjøen og nordover til om med Klubbekroken. Dette dekker sentrale områder av kommunen med industri- og boligfelt, skole, barnehage, eldresenter og kommuneadministrasjon.

Boliger som ikke er tilknyttet renseanlegget får slamtømming utført av Slam og Spylerservice Indre Østfold, Mysen. Slam både fra septiktanker og renseanlegg leveres til Mysen renseanlegg i Eidsberg kommune.

Renseanlegget for Vestsiden fanger opp utslipp fra nye hus på Haukenesfeltet og eksisterende hus i tilknytning til dette.

 

Fra og med 1.1. 2019 vil byggesak, oppmåling og spredt avløp i Rømskog kommune utføres av Aurskog- Høland kommune. Informasjon om spredt avløp finnes her

Kontaktinformasjon: Aurskog-Høland Kommune, Rådhusveien 3 1940 Bjørkelangen

Telefon: 63 85 2500 E-post: postmottak@ahk.no

Tips en venn Skriv ut