A A A
Rømskog kirke Klarvær -5
Lov

Varsel om lovlighetskontroll

Fylkesmann i Østfold, Trond Rønningen har sendt Rømskog kommune varsel om lovlighetskontroll på eget tiltak

I forkant av kommunestyrets vedtak 20. juni 2016 (sak 40/16) ble det fattet vedtak om inhabilitet for ett av medlemmene i kommunestyret med hjemmel i kommunelovens § 6 andre ledd.

Kommunen er varslet om at Fylkesmannen i Østfold i medhold av bestemmelsen i kommunelovens §59 nr. 5, på eget tiltak, vil ta denne avgjørelsen opp til lovlighetskontroll.

Tips en venn Skriv ut