Vegvedlikehold

Vegvedlikehold

Veinettet i Rømskog består av private, kommunale og fylkeskommunale veier. Rømskog kommune har ansvaret for vedlikehold av de kommunale veiene, Statens vegvesen har ansvaret for fylkesveiene, og de private veiene har beboerne langs veien ansvar for.

Vintervedlikehold
Kommunen brøyter kun kommunale veier.

Disse veiene blir brøytet:

• Skjønnhaug - Vestby
• Skjønnhaug - Astrup
• Haukenesfeltet
• Rømskog kirke – Flesabekken
• Steinbyfeltet
• Krokenfeltet
• Hellenefeltet
• Arealet ved kommunesenteret

Kommunen har avtale om snøbrøyting med lokale maskinholdere. De har ikke beredskap. At de ikke har beredskap betyr at snør det på kvelden så kan den snøen i verste fall bli liggende til neste kveld.

Brøyteberedskap er det bare for arealet ved kommunesenteret.

Ved 7 cm snø eller mere skal brøytemannskapet ut.

Kommunen har strøgrus som kan  hentes i mindre mengder (bøtter og lignende) i to store kasser ved garasjen nordvest for Eldresenteret. Denne grusen er ment brukt ved trapper og smale gangveier.

Hvor henvender du deg for info og opplysninger om brøyting og strøing?
Kommunale veier:
Rømskog kommune:          Tlf: 69 85 91 77
Fylkesveier:
Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen, Tlf: 175

Sommervedlikehold
Sommervedlikeholdet utføres av innleide entrepenører. Kommunen har ca. 7,5 km kommunal vei. Dekket består både av grus, oljegrus og asfalt

Tips en venn Skriv ut