A A A
Rømskog kirke Klarvær -5

Vil du bli forliksrådsmedlem eller skjønnsmedlem for Rømskog 2017-2020?

Domsstollovens §§ 71-74 utelukker fra valg en rekke personer i kraft av deres stilling og manglende vandel.

Medlemmer må i tillegg oppfylle følgende krav:

Domstollovens § 56 Forliksrådsmedlemmer må ha fylt 25 år. Domstollovens § 70 annet ledd nr. 1 gir en øvre aldersgrense på 70 år ved valgperiodens start.

Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.

Som skjønnsmedlem er det spesielt behov for kompetanse innen bruk og drift av fast eiendom og regnskap. Øvre aldersgrense gjelder ikke for skjønnsmenn.

 

Marker og Rømskog skal ha felles forliksråd i perioden.

Meld deg til kommunen på tlf 69 85 91 77 eller postmottak@romskog.kommune.no med  navn, adresse, fødselsdato, yrke og stilling innen 8.7.16 hvis du ønsker å bli valgt.

 

 

 

Tips en venn Skriv ut