A A A
Rømskog kirke Skyet -6

Vil du være meddommer/skjønnsmedlem for Rømskog kommune i perioden 2017 - 2020?

Kommunestyret skal velge meddommere til tingretten, lagretten, jordskiftemedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.17– 31.12.20. Rømskog kommune skal velge:

  • meddommere til Heggen og Frøland tingrett
  • meddommere til lagmannsretten 
  • meddommere til jordskifteretten  
  • kandidater til skjønnsmannsutvalg

Meddommere, lekdommere eller skjønnsmenn er vanlige kvinner og menn som gjør en viktig og engasjerende samfunnsoppgave. Det er vanlig å bli innkalt 1- 2 ganger pr. år. Det er møteplikt. Ved lovlig forfall må domstolene kontaktes. De fleste sakene varer fra en til tre dager. Vervet som meddommer/lagrettemedlem/skjønnsmann er en samfunnsplikt. Det innebærer blant annet fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Domstolen betaler enten et fast beløp pr. dag eller godtgjøring for eventuelt trekk i lønn.

Mer informasjon om vervet finner du på  www.domstol.no/lekdommer.

Dersom du ønsker å være meddommer, her finner du skjema. Fristen for påmelding er 15. mai 2016.

Tips en venn Skriv ut